1. Rekisterinpitäjä

UrkkiLaser
Ville Haapamäki
Simeoninviita 8
60150 Seinäjoki

info@urkkilaser.fi
050 3644 044
Y-tunnus 3165987-9

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ville Haapamäki/UrkkiLaser
info@urkkilaser.fi
050 3644 044

3. Rekisterin nimi

UrkkiLaser verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus ja oikeutettu etu huolehtia verkkokaupan asiakkaisen palveluista ja laskutuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Tilattujen tuotteiden postitus
 • Laskutus
 • Asiakkaiden palveleminen

5. Käsiteltävät henkilötiedot

UrkkiLaser käsittelee verkkokaupan asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaiden henkilötietoja:

 • rekisteröidyn nimi
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • rekisteröidyn ip-osoite, tilauksen sisältö, toimitus ja maksutapa
 • mahdolliset erillisen toimitusosoitteen tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • yritystä ja yhteisöä tai yrityksen ja yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten nimi ja y-tunnus

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

6. Tietolähteet

Saamme tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille henkilöille tai tahoille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Käytämme palomuuria
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. UrkkiLaser voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.